SushiSwap Analytics
/
Pairs
0.2899
xSUSHI

1 xSUSHI = 15.39 USDC ($0.00)

4.462
USDC

1 USDC = 0.06496 xSUSHI ($1.00)

Liquidity (24h)
$4.46
Volume (24h)
$0.28
0%
Fees (24h)
$0.00
0%
Tx (24h)
0
Avg. Trade (24h)
$∞
Utilisation (24h)
6.24%
0%

Information

xSUSHI-USDC AddressxSUSHI AddressUSDC AddressEtherscan

0xf3e74bdf28c318acdb8d69f6002eb18929f2be01

0x726f66bbdaf5dc0d66caddc24da13c3e9301fc2a

0xddafbb505ad214d7b80b1f830fccc89b60fb7a83

View

Transactions

TypeValueInOutToTimesorted descending

Swap USDC for xSUSHI

$0.02

0.03442 USDC

0.002246 xSUSHI

0x33770d319114148b79661cd2f46a1b36d4170640

2 days ago

Swap xSUSHI for USDC

$0.02

0.002485 xSUSHI

0.03789 USDC

0x663a09209e105c459af9c01d50cc7e662f493136

4 days ago

Mint USDC for xSUSHI

$0.91

0.05902 xSUSHI

0.91 USDC

0xc375411c6597f692add6a7a3ad5b3c38626b0f26

5 days ago

Swap USDC for xSUSHI

$0.02

0.0314 USDC

0.002048 xSUSHI

0x33770d319114148b79661cd2f46a1b36d4170640

7 days ago

Swap USDC for xSUSHI

$0.02

0.03059 USDC

0.002031 xSUSHI

0x33770d319114148b79661cd2f46a1b36d4170640

9 days ago

Mint USDC for xSUSHI

$1.97

0.1323 xSUSHI

1.97 USDC

0xc375411c6597f692add6a7a3ad5b3c38626b0f26

12 days ago

Swap xSUSHI for USDC

$0.00

0.0005207 xSUSHI

0.007768 USDC

0x663a09209e105c459af9c01d50cc7e662f493136

about 1 month ago

Swap xSUSHI for USDC

$0.06

0.007319 xSUSHI

0.1182 USDC

0xa227c72a4055a9dc949cae24f54535fe890d3663

about 1 month ago

Swap USDC for xSUSHI

$0.06

0.1296 USDC

0.008033 xSUSHI

0x896a394a00c7bec2c54808a61cf40bd9a6c6c2a8

about 1 month ago

Swap xSUSHI for USDC

$0.02

0.002579 xSUSHI

0.03911 USDC

0x9c6badc2acc6fc2ea46b39bc5042d36a7e907d5e

about 2 months ago

Rows per page:

10

1-10 of 13